საიტის რუკა
   
 
   
 
     
 
    სასტუმრო ,,ბორჯომის ხეობა" გთავაზობთ  მომსახურების პაკეტებს, რომელშიც ცხოვრებისა და კვების გარდა შედის  ხვადასხვა გამაჯანსაღებელი სამედიცინო პროცედურები ექიმის დანიშნულებით.


   გთავაზობთ საგზურის სამ ტიპს:

1. 7 დღიანი საგზური- საფასურში შედის (ცხოვრება, სამჯერადი კვება - შვედური მაგიდის სახით და გამაჯანსაღებელი პროცედურები ექიმის დანიშნულებით) საგზურის საფასური 1 პიროვნებისათვის შეადგენს -980 ლარს.


2. 10 დღიანი საგზური- საფასურში შედის (ცხოვრება, სამჯერადი კვება - შვედური მაგიდის სახით და გამაჯანსაღებელი პროცედურები ექიმის დანიშნულებით) საგზურის საფასური 1 პიროვნებისათვის შეადგენს- 1400 ლარს.

3. 14 დღიანი საგზური- საფასურში შედის (ცხოვრება, სამჯერადი კვება - შვედური მაგიდის სახით და გამაჯანსაღებელი პროცედურები ექიმის დანიშნულებით) საგზურის საფასური 1 პიროვნებისათვის შეადგენს- 1960  ლარს.

  
  
              გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საგზურის შეძენის შემთხვევაში გამოუყენებელი დღეების საფასურის უკან დაბრუნება არ ხდება!