საიტის რუკა
   
 
   
 
     
 
სასტუმრო “ბორჯომის ხეობა” გთავაზობთ საკონფერენციო დარბაზს 50 კაცზე საქმიანი ღონისძიებების ჩასატარებლად:

საკონფერენციო დარბაზის არენდა 1 დღით -  245 ლარი

კოფე-ბრეიკი 1 პიროვნებაზე -   7.30 ლარი

  კონფერენციის მსვლელობის დროს ყველა ნომერის ღირებულება ერთიდაიგივეა. ერთი პიროვნების ფასი ნომერში განისაზღვრება ჯგუფის სიდიდისა და კონფერენციის ხანგრძლივობიდან გამომდინარე და მერყეობს  100   ლარიდან  -  140 ლარამდე    
(1 დღე- სამჯერადი კვებით)
 
ანგარიშსწორება წარმოებს  ლარებში.