საიტის რუკა
   
 
   
 
     
 
გამაჯანსაღებელ კომპლექსში მოქნილი ანგარიშსწორების სისტემაა.
 
თქვენ შეგიძლიათ ანგარიშსწორება აწარმოოთ ნაღდი ფულით ლარებში, პლასტიკური ბარათით ან საბანკო გადარიცხვით.